Audio Branding

Auditieve herkenbaarheid merk of product

Door audio branding (sonic branding, sound branding) kan een commercial of een game zich bij uitstek onderscheiden van de concurrentie. Een sterk product of merk dient niet alleen visueel herkenbaar te zijn, maar ook auditief. Het eerste akkoord of de eerste inzet van een bepaald nummer wordt daarbij direct in verband gebracht met een specifieke commercial of game. Het roept bij de speler, de kijker of de luisteraar een associatie op met de game. De melodie wordt als het ware in het geheugen van de consument geprint. Pakkende thema's en passend sounddesign zijn hierbij doorslaggevend. Hiermee creëert men een sterke merkidentiteit, als een soort van sound logo. Muziek kan een game maken of breken. Zie hier het belang van muziek voor commercials, films en games.  

Onderdeel van audio branding is het vastleggen van de rechten op deze muziek. De game studio of reclame producent zou er in het kader van audio branding voor kunnen kiezen de muziek voor een bepaalde periode (of zelfs onbeperkt in duur) exclusief vast te leggen. Hierdoor is de muziek onlosmakelijk verbonden met het product, en niet meer te licenseren aan de concurrentie. Naast de herkenbaarheid voor de gebruiker/speler van de game biedt exclusieve muziek grote marketingvoordelen. Exclusiviteit contractueel vastleggen van bestaand (hit)repertoire zal in de regel veel duurder zijn dan exclusieve opdrachtmuziek laten vervaardigen. Budget van de game studio dan wel de opdrachtgever is hierbij vaak bepalend. 

Muziekrechten en audiovisuele media

De kosten voor muziekgebruik in games en andere audiovisuele media zijn afhankelijk van vele factoren. Het soort muziekrechten alsook het soort muziek waarmee de game developer, de filmmaker of het reclamebureau werkt bepalen grotendeels de wijze waarop de clearance moet worden geregeld, wat de kosten hiervan zullen zijn en hoe lang het toestemmingstraject waarschijnlijkerwijs gaat duren. Ook spelen zaken als bekendheid van de muziek, persoon of nabestaanden van de componist, platenmaatschappij, verspreidingsgebied, toepassing, gebruiksduur, stijl en uitvoering, aantal zenders en het aantal uitzendingen een rol. Er zijn door deze veelheid aan factoren en het schier ondoordringbare woud van regels een groot aantal verschillende trajecten te onderscheiden, met ieder een eigen procedure en tijdpad met bijbehorende aanmeldingsformulieren. Wij begeleiden dit traject voor u op een efficiënte manier.   

Heeft u behoefte aan meer informatie of juridisch advies over audio branding, clearance, over het music supervision process, games, muziek en recht of over onze werkwijze, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.