Muziek in Audiovisuele Producties

Toestemming voor muziekgebruik in audiovisuele media

Indien men muziek in audiovisuele producties wil gebruiken dient hiervoor toestemming te zijn van de rechthebbende(n). Vaak verloopt een en ander via Buma/Stemra, aan wie vooraf toestemming moet worden gevraagd. In de regel dienen er aan Buma/Stemra (Auteursrechten muziek) en Sena (Naburige Rechten opname) vergoedingen te worden afgedragen. Soms staat de hoogte van het te betalen bedrag vast, af en toe kan er over worden onderhandeld. Dat is afhankelijk van met welk soort muziekrechten u te maken heeft, het soort muziek dat in de audiovisuele productie wordt gebruikt en de precieze toepassing ervan. Ook is voor de te volgen procedure van belang of de betreffende componist al of niet bij Buma/Stemra is aangesloten.

Toestemmingstraject via Stemra of rechthebbende zelf?

Stemra onderscheidt een aantal rechten bij het combineren van beeld en geluid in audiovisuele media. Hier gaat het om muziek in media producties zoals films, video’s, commercials, onderwijs- en bedrijfsproducties. Daarnaast onderscheidt Stemra 3 soorten audiovisuele producties. Stemra onderscheidt tenslotte 3 soorten muziek die bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding van het gebruik ervan in audiovisuele media.

De kosten voor muziekgebruik in audiovisuele mediaproducties zijn derhalve van vele factoren afhankelijk. Ook spelen zaken als bekendheid van de muziek, componist (of diens nabestaanden), platenmaatschappij, verspreidingsgebied, gebruiksduur, toepassing, stijl en uitvoering, het aantal uitzendingen alsmede aantal zenders een rol. Er zijn bovendien verschillende trajecten te onderscheiden die elk een eigen procedure met bijbehorende aanmeldingsformulieren en tijdpad kennen. Wij kunnen u bij dit toestemmingstraject begeleiden.