Dagvaarding

Opstellen dagvaarding

Een rechtszaak begint in de regel met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Vervolgens kunnen partijen over en weer op elkaar reageren en volgt er een uitspraak van de rechter. Tussentijds kan er worden geschikt: dit betekent dat partijen alsnog tot overeenstemming zijn gekomen. Na de uitspraak (mits er geen beroep is ingesteld) wordt het vonnis tenuitvoergelegd door een gerechtsdeurwaarder. Wij kunnen u adviseren over civielrechtelijke rechtszaken, die tegen u zijn aangespannen of die u zelf wilt starten. 

Voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn:

 •          het voeren van juridische procedures;    
 •          het opstellen van een ingebrekestelling;  
 •          het opstellen van een dagvaarding;   
 •          een dagvaarding uitbrengen;   
 •          bezwaar en beroep aantekenen;  
 •          schriftelijk reageren op een door u zelf ontvangen dagvaarding;   
 •          u vertegenwoordigen op de terechtzitting;   
 •          advies over de tenuitvoerlegging van een vonnis;   
 •          met partijen om de tafel gaan zitten om tot een minnelijke oplossing te komen;   
 •          kosten / baten analyse en inschatting van het procesrisico;   
 •          een vordering in reconventie instellen;  
 •          het contact met de deurwaarder onderhouden;  
 •          een schikkingsvoorstel op juridische merites toetsen. 

Juridisch advies

Waarom juridische bijstand?

In een groot aantal juridische procedures, alsook bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht. U mag alle juridische procedures bij de Sector Kanton van de rechtbank (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of als raadsman namens u optreden. Ook in het voortraject kunt u een beroep doen op onze dienstverlening. Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid en resultaatgerichtheid, met een eigentijdse no-nonsense aanpak waar u daadwerkelijk iets aan heeft. Bovendien zijn wij laagdrempelig, flexibel en niet gebonden aan allerlei bureaucratische en tijdrovende standaardprocedures. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt. Het is verstandig om gebruik te maken van juridische bijstand en juridisch advies omdat de procedures erg ingewikkeld zijn: van ingebrekestelling en verzuim tot de dagvaarding en van de zitting tot en met de tenuitvoerlegging van het vonnis. 

Juridische diensten

U kunt eveneens bij ons terecht voor een juridische websitecheck, modelcontracten, proactive lawyering, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en controle op onder- of oververzekering. Daarnaast bekijken wij of er Europese Regelgeving op uw bedrijfsvoering van toepassing is. Het is in uw eigen belang om contracten die u wilt ondertekenen te laten nakijken door een jurist. Het zijn namelijk vaak de kleine lettertjes die u de das omdoen.  

MusicaJuridica heeft uitgebreide ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de steeds veranderende wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties zoals stichtingen en verenigingen, bedrijven, overheden en werkgevers). We zitten vooraan in ons vak. 

Heeft u zojuist een dagvaarding ontvangen of bent u genoodzaakt zelf te dagvaarden? Heeft u behoefte aan procesrechtelijke vertegenwoordiging? Wilt u gebruik maken van onze juridische diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een mondeling of schriftelijk advies.