Werkwijze

De werkwijze van MusicaJuridica BV kenmerkt zich door deskundigheid, effectiviteit, betrokkenheid en inlevingsvermogen, met een persoonlijke en informele aanpak.

Contact leggen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het allereerst noodzakelijk dat u ons duidelijk vertelt waar u onze hulp bij nodig heeft. Wellicht bent u op zoek naar een helder advies omtrent een juridisch vraagstuk, heeft u een arbeidsconflict of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Mogelijk wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of heeft u een algemene vraag over de juridische do's & dont's in de muziekindustrie.

Het eenvoudigste is om ons een email te sturen waarin u een korte omschrijving geeft van de situatie waarin u zich bevindt en aan welke juridische dienstverlening u behoefte heeft. Dat geeft ons de mogelijkheid om een voorzichtige situatieschets te maken en uw vraag binnen de relevante juridische context te plaatsen.
Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een telefonisch onderhoud. Wij nemen dan op een door u gewenst tijdstip telefonisch contact met u op om de zaak door te spreken. Aan de hand van dit gesprek beoordelen we of het zinvol is om inhoudelijk met de zaak aan de slag te gaan.


Als dat het geval is, dan maken we met u op korte termijn een afspraak voor een eerste gesprek op locatie of in onze algemene rechtspraktijk te Herten. Bij eenvoudige kwesties is het ook mogelijk om zaken digitaal, dus via email af te handelen. U bent alsdan een digitale cliënt.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis (maximale duur: 20 minuten). Tijdens of na dit gesprek beslist u of u gebruik wenst te maken van de diensten van Musicajuridica. Indien dat het geval is, komen wij een schriftelijke opdrachtverlening overeen. Hierin staan de afspraken die wij maken, zoals de concrete werkzaamheden, het te hanteren tarief (klik hier voor tarieven), binnen welke termijn de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en zonodig een machtiging om namens u op treden in juridische procedures. Zonder een schriftelijke opdrachtverlening met uw handtekening daaronder zit u nergens aan vast.

Het is mogelijk dat tijdens het eerste gesprek duidelijk wordt dat wij u toch niet kunnen helpen of dat u beter kunt worden doorverwezen naar een andere instantie, dienstverlener, of advocaat. In dat geval blijft het bij dat ene persoonlijke contact en kost het u niets.

Aan het werk!

Indien de opdrachtverlening door u is ondertekend en alle afspraken helder zijn, gaan we voor u aan de slag. Afhankelijk van uw vraag of wens, kunnen die werkzaamheden zeer divers zijn. Dit kan betekenen dat:

Werkwijze | MusicaJuridica | Juridische Diensten

Werkwijze | MusicaJuridica | Juridische Diensten

 • er een juridisch probleem wordt geanalyseerd;
 • een juridisch advies wordt geschreven;
 • namens u een brief of bezwaarschrift wordt ingediend of een beroepszaak wordt gestart. NB: wij wijzen u er op dat, indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid, bijvoorbeeld een besluit van een gemeente of een besluit van een uitkeringsinstantie, er wettelijke termijnen gelden voor, zoals dat heet, het maken van bezwaar- en beroep. Een veilige vuistregel is dat u binnen vier weken na ontvangst van het besluit waar u het niet mee eens bent actie onderneemt. Neem dus tijdig contact met ons op;
 • een rechtszaak voor u wordt geëntameerd;
 • een arbeidscontract voor u checken;
 • namens of met u een hoorzitting (bezwaar) of rechtszitting wordt bezocht;
 • er wordt bemiddeld met instanties, overheid, bedrijven, werknemers of werkgevers om bijvoorbeeld tot een schikking te komen;
 • juridisch advies online wordt geboden;
 • er contracten voor u worden opgesteld of gecontroleerd;
 • er algemene voorwaarden voor u worden opgesteld;
 • uw copyrights, merk of handelsnaam worden geregistreerd;
 • wij u helpen met een webwinkel oprichten;
 • bedrijfsjuridische diensten worden verzorgd door onze bedrijvendesk.

Juridische dienstverlening

Uiteraard wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang van onze juridische dienstverlening. Mocht u daarover tussentijds vragen hebben, dan kunt u dat te allen tijde bij ons kenbaar maken of telefonisch contact met ons opnemen. Uiteraard ronden we onze werkzaamheden pas af als u tevreden bent! Onze juristen hebben hun sporen inmiddels verdiend en staan garant voor hoge kwaliteit juridische dienstverlening. Betrouwbaarheid en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel. Bij ons bevindt zich de up to date kennis over uiteenlopende juridische onderwerpen allemaal onder één dak.

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van MusicaJuridica van toepassing. U krijgt ze uitgereikt voordat u de opdrachtverlening tekent, maar u kunt ze ook inzien op deze website (klik hier voor de algemene voorwaarden).

Ons kantoor is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt MusicaJuridica geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van deze website kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. MusicaJuridica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies van MusicaJuridica is geheel vrijblijvend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de webformulier vraagfunctie op de website of via de webpagina's van MusicaJuridica. Daarnaast behoudt MusicaJuridica zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.