Verlenging beschermingsduur Wet Naburige Rechten van 50 naar 70 jaar per 1 november 2013

Wetswijziging - Wet Naburige rechten

Vanwege de implementatie van de gewijzigde Europese Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingsduur van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011) is de beschermingstermijn van de Wet Naburige Rechten verlengd van 50 naar 70 jaar. De wetswijziging is op 9 oktober 2013 in Nederland doorgevoerd.

De nieuwe termijn van 70 jaar gaat op zijn vroegst gelden vanaf 1 januari 2014 en heeft gedeeltelijke terugwerkende kracht. De nieuwe termijn geldt voor nieuwe muziekproducties en voor producties waarvan de 50-jaarstermijn op 1 november 2013 nog niet is verstreken (art. 12 Wnr). Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat producties vanaf 1964 verlengde bescherming genieten (een uitvoering of productie uit 1964 zal tot 2034 worden beschermd). Hiermee wordt de beschermingsduur van naburige rechten voor een aantal gevallen gelijkgetrokken met de beschermingsduur van auteursrechten.

 

Read More

Flexibel rechtenbeheer Buma

Flexibel beheer van auteursrechten

Buma/Stemra voert begin mei 2014 een opt-out systeem in dat flexibel beheer van auteursrechten mogelijk maakt. Het systeem biedt rechthebbenden de keuzemogelijkheid om 5 categorieën uit te sluiten van collectief beheer door de rechteninstantie. Daarnaast wordt het mogelijk om in de categorie online rechten bepaalde subcategorieën auteursrechten in eigen hand te houden.

 

Buma anticipeert met de invoering het nieuwe systeem op de op 26 februari 2014 aangenomen Europese Richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multiterritoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt (Richtlijn Collectief Beheer). De Richtlijn beoogt het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de meerlandige licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt te stroomlijnen en te flexibiliseren. Uiteraard wordt er in deze Richtlijn uitgebreid aandacht besteedt aan het functioneren van de Collectieve Rechten Organisaties (CBO’s) zoals Buma, Sena, Gema, Sabam en Sacem.

Read More

Muziek in Audiovisuele Producties

Toestemming voor muziekgebruik in audiovisuele media

Indien men muziek in audiovisuele producties wil gebruiken dient hiervoor toestemming te zijn van de rechthebbende(n). Vaak verloopt een en ander via Buma/Stemra, aan wie vooraf toestemming moet worden gevraagd. In de regel dienen er aan Buma/Stemra (Auteursrechten muziek) en Sena (Naburige Rechten opname) vergoedingen te worden afgedragen. Soms staat de hoogte van het te betalen bedrag vast, af en toe kan er over worden onderhandeld. Dat is afhankelijk van met welk soort rechten u te maken heeft, het soort muziek dat in de audiovisuele productie wordt gebruikt en de precieze toepassing ervan.

Read More

Vastleggen auteursrechten op muziek

Auteursrechten vastleggen

Auteursrecht op je werk ontstaat van rechtswege. Je kunt daarnaast een aantal dingen doen om aan te tonen dat een werk op een bepaalde datum van jou is:

1. Een i-Depot aanmaken bij het BOIP (kosten € 35,- per 5 jaar) geldt als bewijs dat er op een bepaalde datum iets is geregistreerd. Het i-Depot dien je te onderhouden en elke 5 jaar te vernieuwen. 

Read More