Vastleggen auteursrechten op muziek

Auteursrechten vastleggen

Auteursrecht op je werk ontstaat van rechtswege. Je kunt daarnaast een aantal dingen doen om aan te tonen dat een werk op een bepaalde datum van jou is:

1. Een i-Depot aanmaken bij het BOIP (kosten € 35,- per 5 jaar) geldt als bewijs dat er op een bepaalde datum iets is geregistreerd. Het i-Depot dien je te onderhouden en elke 5 jaar te vernieuwen. 

2. De muziek registreren bij een notaris. Het aanmaken van een Depot bij de notaris brengt uiteraard hogere kosten met zich mee.

3. De muziek releasen. Met een releasedatum kun je aantonen dat door jou vervaardigde muziek die op een CD in de winkel ligt of via iTunes, Beatport of Spotify is te downloaden vanaf een bepaald moment door jou is gelanceerd. Ook op deze manier kun je je werk dateren. 

4. Conceptversies. Door conceptversies, kladversies, eerste probeersels of demo’s te bewaren kan je bewijzen dat jij de maker bent van een werk. Je kunt daarmee de wordingsgeschiedenis van een werk weergeven. 

5. Commerciële instanties. De datumstempel van een commerciële instantie die registratiediensten aanbiedt (zoals een copyrightkantoor) kan als datumbewijs dienen. Er zijn echter ook hier hogere kosten aan verbonden dan bij het i-Depot.

Tot 1 januari 2013 kon je je werk ook bij de Belastingdienst (Afdeling Successie en Registratie) registreren door middel van een datumstempel /onderhandse akte (je ontving dan verzegelde envelop terug die je moest dichtlaten) maar dat is momenteel, vanwege een recente wetswijziging, niet meer mogelijk. Zie in dit kader de website van de belastingdienst. Het is te verwachten dat de commerciële instanties (punt 5) in het gat zullen springen dat door het wegvallen van deze mogelijkheid is ontstaan. 

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om een aantal van bovenstaande registratiemethoden uit te voeren, of zelfs allemaal. Hiermee kun je een datum te verbinden aan het door jou gecreëerde werk. Een en ander met als doel om in een later stadium aan te kunnen tonen dat jij de auteur ben van het werk (je wilt namelijk kunnen aantonen dat jij het werk al op een bepaalde datum hebt laten registreren). Door het op verschillende manieren te registreren toon je bovendien aan dat je er werk van hebt gemaakt en een aantal verschillende bewijzen wegen uiteraard sterker dan slechts één  bewijs. Hier geldt: better safe than sorry.

Daarnaast kun je je als muziekauteur aanmelden bij de Buma en gedurende de registratie geluidsopnames (mp3) van je muziekwerken uploaden in de portal. Je dient daartoe een geluidsfile te hebben (bijvoorbeeld van cd halen, uit je sequencer exporteren of met je muzieknotatieprogramma renderen). Ook kun je je (zelfgeproduceerde) muziek bij de Sena laten registreren in verband met de naburige rechten. Naast het feit dat je in het kader van deze registratie contracten ondertekent met de rechtenorganisaties zal dit het vermoeden versterken dat de auteursrechten op een bepaald werk ook daadwerkelijk bij de registrant liggen. De datum van aanmelding is hier wederom van belang om aan te tonen dat een werk vanaf een bepaald moment door jou is geregistreerd. 

Ik weet uit eigen ervaring hoeveel bloed, zweet en tranen er gaan zitten in het componeren, opnemen en bewerken van muziek. Het zo goed mogelijk vastleggen van je auteursrechten is daarom van groot belang. Uiteraard geeft dit geen garantie op auteursrechtinbreuken. Bovendien bestaat altijd de kans dat 2 mensen op verschillende momenten of op verschillende plekken hetzelfde bedenken. Bij iets als een complete symfonie ligt dat natuurlijk niet erg voor de hand. Bij popliedjes is de kans hierop al groter. Wel versterkt datering en registratie je bewijspositie in geval van een conflict: zowel in geval iemand anders jou aanspreekt als in het geval je van mening bent dat iemand anders inbreuk maakt op je eigen auteursrechten.