Apps: Enkele juridische aspecten belicht

Met welke rechten heeft een app-ontwikkelaar te maken?

Applicaties of ‘apps’ zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. We communiceren massaal via Whatsapp, spelen Candy Crush Saga en we houden onze ‘volgers’ op de hoogte van ons dagelijkse wel en wee via Instagram. Daarnaast zien we dat een toenemend aantal bedrijven apps aanbiedt aan zowel medewerkers als zakelijke klanten.

App-ontwikkelaars spelen in op deze groeiende markt en de ene na de andere succesvolle app wordt gelanceerd. Maar welke juridische aspecten kleven er aan de ontwikkeling van een app? We zetten de belangrijkste juridische aandachtspunten hieronder voor u, de app-ontwikkelaar op een rij.

Read More

Het belang van maatwerk Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Het is in zijn algemeenheid verstandiger om maatwerk algemene voorwaarden te hanteren die volledig in lijn zijn met uw bedrijfsvoering. Model-voorwaarden komen in de regel een aardig eind in de richting, maar bieden u in veel gevallen minder bescherming dan waarop u had gehoopt. En kosten u daarmee meer geld dan u ermee beoogt te besparen.   

Op maat gemaakte voorwaarden bieden die bescherming wel, juist omdat ze zijn toegespitst op de bijzonderheden van uw onderneming en op de manier waarop u zaken wilt doen.

Read More

Herroepingsrecht Consumenten Wet Koop op Afstand

Bedenktijd consumenten webwinkel

Particulieren die een product of dienst op internet kopen hebben een bedenktermijn van een week. Deze herroepingstermijn vindt zijn grondslag in de Wet Koop op Afstand (art. 7: 46a e.v. BW). Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Richtlijn Consumentenrechten (97/7/EG). Het recht op ontbinding zonder reden binnen 7 dagen geldt alleen voor consumenten. Bedrijven hebben geen recht op cancelen, voor hun geldt gewoon de (koop)overeenkomst. In de EU bestaat er dwingend recht om consumenten te beschermen: een termijn van 14 dagen. Dwingend recht betekent dat daar niet bij overeenkomst (of algemene voorwaarden) van af kan worden geweken.

Read More

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Aansprakelijkheid en verzekering zelfstandigen: BAV of AVB of beide?

Vaak krijgen wij van ondernemers de vraag of ze naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) moeten afsluiten. Het antwoord op deze vraag is betrekkelijk eenvoudig: dit hangt af van de door het bedrijf ontplooide activiteiten oftewel het beroep van de ondernemer. 

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van een schadeclaim. U kunt zich met een  AVB verzekeren tegen schade die u of uw medewerkers onder werktijd toebrengen aan anderen.

Read More

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd vanaf 16 maart 2013

Betalingstermijnen naar 30 dagen na ontvangst factuur

Met ingang van 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen (Wet Bestrijding betalingsachterstanden) bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (b2b) en tussen bedrijven en de overheid. Deze nieuwe wet geldt niet voor consumenten. 

De Wet Bestrijding Betalingsachterstanden beoogt te voorkomen dat bedrijven onnodig failliet gaan doordat schuldenaren te laat betalen. Daarnaast beoogt de wet het vertrouwen dat bedrijven hebben om met elkaar zaken te doen te vergroten. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn. 

Read More