Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Aansprakelijkheid en verzekering zelfstandigen: BAV of AVB of beide?

Vaak krijgen wij van ondernemers de vraag of ze naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) moeten afsluiten. Het antwoord op deze vraag is betrekkelijk eenvoudig: dit hangt af van de door het bedrijf ontplooide activiteiten oftewel het beroep van de ondernemer. 

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van een schadeclaim. U kunt zich met een AVB verzekeren tegen schade die u of uw medewerkers onder werktijd toebrengen aan anderen. Voorbeelden hiervan zijn productschade, een ongeluk met een werknemer, een vaas omstoten of koffie morsen op een toetsenbord tijdens een zakelijke meeting bij de opdrachtgever. Kortom: zaakschade of personenschade (schade aan andermans spullen of aan mensen). Een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een soort zakelijke WA-verzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij adviserende beroepen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen daarentegen zijn met name van belang bij adviserende beroepen. Hierbij moet u denken aan ambachten in de vrije sector zoals tandarts, accountant, architect, chirurg, advocaat, notaris, ingenieur, journalist, software programmeur, consultant, trainer en uitgever. Met een BAV beschermt u uw onderneming tot op zekere hoogte (geen opzet, aansprakelijkheidsverhogende bedingen en exoneraties) tegen beroepsfouten. Een voorbeeld van een beroepsfout is een chirurg die een medische misser begaat of een advocaat die een termijn laat verlopen.

Het doel van een dergelijke verzekering is om de risico’s van aansprakelijkheid voor vermogensschade af te dichten. Wij adviseren ondernemers om in ieder geval te investeren in maatwerk algemene voorwaarden in combinatie met een overeenkomst van opdracht. Hierin dekt u de specifieke risico's van uw beroepsmatige activiteiten casu quo de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk af. Ga bijvoorbeeld een inspanningsverbintenis aan in plaats van een resultaatsverplichting. U laat de algemene voorwaarden gelijktijdig, bijvoorbeeld aangehecht, met de overeenkomst van opdracht ondertekenen door uw opdrachtgever. Uiteraard is het mogelijk deze algemene voorwaarden in lijn te brengen met een eventueel aanwezige verzekeringsfaciliteit. Voor pro-active lawyering gecombineerd met risicoanalyse en risicobeheersing bent u bij ons aan het goede adres. 

Maak daarnaast een calamiteitenpotje voor als er onverhoopt toch eens iets mis gaat. Gaat er niets mis dan bent u dat geld in ieder geval niet kwijt aan een dure verzekering die de schade wellicht niet eens (volledig) dekt. De afweging tussen een eigen potje in combinatie met goede contracten of een verzekering die bepaalde zaken afdekt moet de ondernemer in de regel zelf maken. Beide kan natuurlijk ook.  

Voor bepaalde risicovolle metiers waarbij er doorgaans veel op het spel staat bestaat er een wettelijk verplichte (dan wel contractueel, of door de beroepsorganisatie waarvan men lid is verplicht gestelde) beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt mede voor financieel adviseurs, advocaten en medici. Let wel: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen zuivere vermogensschade. Deze vermogensschade is niet verzekerd door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: dit noemt men in AVB terminologie het ondernemersrisico.