Het belang van maatwerk Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen

Het is in zijn algemeenheid verstandiger om maatwerk algemene voorwaarden te hanteren die volledig in lijn zijn met uw bedrijfsvoering. Model-voorwaarden komen in de regel een aardig eind in de richting, maar bieden u in veel gevallen minder bescherming dan waarop u had gehoopt. En kosten u daarmee meer geld dan u ermee beoogt te besparen.   

Op maat gemaakte voorwaarden bieden die bescherming wel, juist omdat ze zijn toegespitst op de bijzonderheden van uw onderneming en op de manier waarop u zaken wilt doen. Hierin staan zaken omtrent betaling, verkoop en levering alsook bepalingen over incasso, eigendomsvoorbehoud en een mogelijk herroepingsrecht. Ik adviseer u, als u serieuze plannen heeft met uw onderneming / webwinkel, om er zelf niet aan te gaan knutselen. Laat dit door een specialist doen met kennis van zaken, dat scheelt u tijd - die u in uw core-business kan steken - en biedt bovendien meer zekerheid als het er echt op aan komt. Deze afweging moet u uiteraard zelf maken. 

Algemene voorwaarden controleren

Het is dus verstandig om uw algemene voorwaarden op juridische merites te laten controleren door een gespecialiseerd jurist. Of ze in lijn zijn met uw bedrijfsvoering, of ze zijn afgestemd op beschikbare verzekeringsfaciliteiten en of ze niet in strijd zijn met geldende wet en regelgeving. Standaard algemene voorwaarden van internet zullen u in de regel niet de bescherming bieden waarnaar u zoekt. De algemene voorwaarden zullen op punten ongeldig zijn indien ze ''onredelijk bezwarend'' zijn voor de klant/ wederpartij. De wet stelt op deze manier grenzen aan het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid. U kunt er dus niet zomaar alles in zetten wat u goeddunkt: u loopt dan het risico dat de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn. 

Depot:

Algemene voorwaarden opstellen of controleren

Algemene voorwaarden opstellen of controleren

Het deponeren van uw algemene voorwaarden kan bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Als u uw leveringsvoorwaarden hebt gedeponeerd kunt u bewijzen dat uw eigen set maatwerk voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst met de klant - mits u, in zijn algemeenheid, aan uw informatieverplichting hebt voldaan (''ter hand stellen'' van de algemene voorwaarden). Het depot heeft in dit verband een bewijsfunctie. 

Daarnaast fungeert het depot als een service naar potentiele klanten toe: zij kunnen uw algemene verkoop en leveringsvoorwaarden via deze weg inzien voordat ze bijvoorbeeld zaken met u gaan doen. 

Ter hand stellen:

Indien u een webwinkel heeft en de algemene voorwaarden niet aan een consument ter hand kunt stellen omdat er geen offerte of overeenkomst van opdracht aan vooraf gaat, kan worden volstaan met het uitdrukkelijk verwijzen naar downloadbare algemene voorwaarden, die voorafgaand aan de transactie door de klant actief moeten worden aangevinkt. De klant moet ze van te voren kunnen inzien door er op te klikken. Ook moet de consument de voorwaarden kunnen downloaden.

Let op dit geldt alleen voor webwinkels! In overige gevallen geldt dat de algemene voorwaarden voordat een overeenkomst tot stand komt ter hand moeten worden gesteld. Anders zijn ze mogelijk niet van toepassing.  

Welke taal?

Wilt u bijvoorbeeld aan consumenten uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en België leveren dan is het aan te bevelen om de algemene voorwaarden ook in voor de wederpartij begrijpelijke talen op te stellen. Dit om ervoor te zorgen dat ze in conflictsituaties daadwerkelijk van toepassing zijn.

Kortom: de algemene voorwaarden moeten zijn opgesteld in een voor de buitenlandse consument begrijpelijke taal. In het Engels worden dit bijvoorbeeld ''General Terms and Conditions''.

Ook de verwijzing naar de algemene voorwaarden moet - just to be on the safe side - vervolgens in het Nederlands, Engels, Duits en Frans op de website staan. Dit is vereist ihkv de bescherming van niet-professionele partijen c.q. consumenten.

In alle versies is het bovendien aan te bevelen om - in verband met mogelijke vertaalperikelen - een bepaling op te nemen als: ''Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bij enig verschil van inhoud of strekking bepalend voor de uitleg ervan.''

Welk recht?

Naar uw klanten toe kunt u uw eigen algemene voorwaarden hanteren, waarin u ook zaken omtrent verzendkosten kunt regelen, en het toepasselijke recht alsmede het toepasselijke forum in geval van conflicten. Als u vanuit Nederland opereert is het over het algemeen verstandig om Nederlands recht van toepassing te verklaren op uw algemene voorwaarden, alsmede een bevoegd forum in Nederland. Let er goed op dat uw algemene voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn (''ter hand stellen'', elektronisch contracteren) en dat ze niet onredelijk bezwarend zijn voor consumenten of zakelijke klanten

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren

Het is in ieder geval niet voldoende om te volstaan met een zin met een linkje naar een .pdf. Neem voor meer informatie, voor algemene voorwaarden opstellen of voor een algemene voorwaarden check gerust vrijblijvend contact met ons op.