Art 13 EU Copyright Reform: to Big Brother or not to Big Brother

Ons kantoor MusicaJuridica adviseerde het Europees Parlement over het nieuwe Copyrightpakket en de Digital Single Market. Over amendementen en alternatieve compensatiesystemen, over het dichten van de value gap, de belangenposities van de stakeholders binnen de muziekindustrie en het wegnemen van marktbarrières voor music en tech-startups. En over gestroomlijnde vergoedingsmechanismen voor rechthebbenden. Het Commissievoorstel dreigt uit te monden in een onwerkbaar compromis, met onzekere implicaties voor de stakeholders.

Lees hier een kort interview dat wij gaven in NRC Handelsblad over art. 13 van de EU Copyright Reform.

3 doelstellingen van de EU Copyright Reform en  Digital Single Market  zijn onverenigbaar.

3 doelstellingen van de EU Copyright Reform en Digital Single Market zijn onverenigbaar.

 

3 doelstellingen van EU Copyright Reform en Digital Single Market

Deze (rechts)onzekerheid wordt veroorzaakt doordat de drie doelstellingen van de EU Copyright Reform in de huidige marktconstellatie niet goed verenigbaar zijn, te weten toegang tot legale content voor consumenten (1), een innovatievriendelijk klimaat voor startups (2) en handhaving van auteursrechten (3). Het Hof van Justitie EU zal het ons na invoering en implementatie allemaal mogen uitleggen.

Ruimte voor innovatie en technologische ontwikkeling is ook gunstig voor  auteursrechthebbenden .

Ruimte voor innovatie en technologische ontwikkeling is ook gunstig voor auteursrechthebbenden.

 

Technologische vernieuwing ook gunstig voor auteursrechthebbenden

Een vruchtbaar ondernemersklimaat creëren met voldoende ruimte voor technologische vernieuwing is ons inziens op de lange termijn óók gunstig voor auteursrechthebbenden. Zeker in combinatie met een evenwichtig (=eerlijk) vergoedingsmechanisme waardoor de value gap wordt gedicht. Op wetgevend vlak zou ook naar de mogelijkheden en de impact van ACS (alternative compensation systems) moeten worden gekeken. Voor een dergelijke wende dient voldoende politiek draagvlak te zijn.

Internet 2.0 met online access en UGC-platforms biedt kansen voor een nieuwe Google uit Europa. Mits het  EU Copyrightpakket  marktbarrières wegneemt voor tech startups.

Internet 2.0 met online access en UGC-platforms biedt kansen voor een nieuwe Google uit Europa. Mits het EU Copyrightpakket marktbarrières wegneemt voor tech startups.

 

Internet 2.0 met online access en UGC-platforms

Telkens wanneer er door technologische evolutie een nieuw distributiemedium het levenslicht ziet, thans het internet 2.0 met online access en UGC-platforms, breekt er lichte paniek uit. Net zoals toen de radio werd uitgevonden. Of het cassettebandje. Zonder een innovatievriendelijk startup-klimaat waarin bedrijfsvoering mogelijk is voor (kwetsbare) startende ondernemingen, c.q. zonder het op genuanceerde en verantwoorde wijze wegnemen van bepaalde marktbarrières zal de nieuwe Google nooit uit Europa komen. Maar wel uit China.

Marktbarrières zoal een  versnipperd rechtenlandschap . Rechtenverwerving vormt een grote horde voor musicstartup en user generated content platforms zoals een  muziekapp of online muziekdienst.

Marktbarrières zoal een versnipperd rechtenlandschap. Rechtenverwerving vormt een grote horde voor musicstartup en user generated content platforms zoals een muziekapp of online muziekdienst.

 

Marktbarrières: versnipperd rechtenlandschap

Marktbarrières zoals het uiterst moeizame proces van rechtenverwerving en multiterritoriale licentieverlening. Veroorzaakt door het versnipperde rechtenlandschap en de afwezigheid van een centraal Europees licentieloket inzake muziekrechten, een Europese Buma/Stemra/Sena inzake muziekgebruik en vergoedingen. Met daarbij de altijd aanwezige kans op juridische claims die einde verhaal voor de startup, zoals een online muziekdienst of muziekapp kunnen betekenen. Of marktbarrières zoals het vereiste om dure content filterende technische voorzieningen aan te leggen om zo auteursrechtenschendingen voor te zijn.

Content filter: to Big Brother or not to Big Brother, that's the question...

Content filter: to Big Brother or not to Big Brother, that's the question...

 

To Big Brother or not to Big Brother…

Wij schreven eerder dat de good old notice and takedown (NTD) procedure voor User Generated Content (UGC) Platforms waarschijnlijk niet meer afdoende zal zijn na invoering van artikel 13 van de EU Copyright reform. Verdergaande technische voorzieningen zullen vereist zijn. Voor deze (adequate) technologische maatregelen oftewel het onderscheppen van user uploaded content met een CRT-systeem geldt: mogelijk is een contentfilter in strijd met elementaire grondrechten waaronder privacy en de vrijheid van meningsuiting. En duur. To Big Brother or not to Big Brother…