Uitbreiding juridische dienstverlening

Juridisch advies huurrecht, consumentenrecht en IPR

Vanaf heden verzorgen wij ook juridisch advies en procesrechtelijke vertegenwoordiging op het gebied van het huurrecht, consumentenrecht en internationaal privaatrecht. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. 

Huurrecht, zoals het opstellen en controleren van huurcontracten met betrekking tot woonruimte, winkelruimte of een bedrijfspand. Opzegmogelijkheden van het huurcontract. Verder het checken van een huurovereenkomst, huurdersbescherming, pacht, verplichtingen van de verhuurder, verhelpen van gebreken, wanbetaling, ontbinding en schadevergoeding, ontruiming, onderhuur, koop breekt geen huur, goed huurderschap, verrekening, huurprijzen bedrijfsruimte, opzegging overeenkomst, bepaalde tijd en onbepaalde tijd, voortzetting en omzetting, jurisprudentie, zekerheid voor de verhuurder, bemiddeling bij huurconflicten; 

Consumentenrecht,  zoals de rechten en plichten van een consument bij het aangaan van een koopovereenkomst, het herroepingsrecht van 14 dagen en de Wet Koop op Afstand, bedenktijd en retourneren, bescherming van de consument als zwakkere partij, verzekeringspolissen, Europese Regelgeving, koop, opdracht en dienstverlening, oneerlijke handelspraktijken, reizen en financiële diensten, verzekeringsvoorwaarden; 

Internationaal Privaatrecht, het recht dat in een internationale setting bepaalt in welk land (dus door welke rechter) welk recht moet worden toegepast op een bepaalde casus. Denk daarbij aan conflictenrecht, nationaliteitsrecht, internationaal huwelijksvermogensrecht, lex loci delicti en de afwikkeling van schadegevallen met een internationaal karakter.

Wanneer we te maken hebben met zaken met een internationale dimensie, zoals bij grensoverschrijdende rechten en belanghebbenden met verschillende nationaliteiten, spreken we van internationaal privaatrecht (IPR). IPR is nodig omdat het privaatrecht in ieder land verschillend is. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat rechtshandelingen en rechtsfeiten zich niet beperken tot het territorium van één land. Bij vragen van IPR moet onderscheid worden gemaakt tussen de vraag welke rechter bevoegd is (internationaal bevoegdheidsrecht of jurisdictierecht), en vervolgens welk recht die rechter moet toepassen (verwijzingsrecht of conflictenrecht). Tenslotte over de vraag of een vonnis ook in een ander land kan worden tenuitvoergelegd.  

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.