Dagvaarding

Een rechtszaak begint in de regel met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Vervolgens kunnen partijen over en weer op elkaar reageren en volgt er een uitspraak van de rechter. Tussentijds kan er worden geschikt: dit betekent dat partijen alsnog tot overeenstemming zijn gekomen. Na de uitspraak (mits er geen beroep is ingesteld) wordt het vonnis tenuitvoergelegd door een gerechtsdeurwaarder. Wij kunnen u adviseren over civielrechtelijke rechtszaken, die tegen u zijn aangespannen of die u zelf wilt starten. 

Read More