Muziek in Audiovisuele Producties

Toestemming voor muziekgebruik in audiovisuele media

Indien men muziek in audiovisuele producties wil gebruiken dient hiervoor toestemming te zijn van de rechthebbende(n). Vaak verloopt een en ander via Buma/Stemra, aan wie vooraf toestemming moet worden gevraagd. In de regel dienen er aan Buma/Stemra (Auteursrechten muziek) en Sena (Naburige Rechten opname) vergoedingen te worden afgedragen. Soms staat de hoogte van het te betalen bedrag vast, af en toe kan er over worden onderhandeld. Dat is afhankelijk van met welk soort rechten u te maken heeft, het soort muziek dat in de audiovisuele productie wordt gebruikt en de precieze toepassing ervan.

Read More