Beginselen van internationaal privaatrecht

IPR-beginselen uit het Latijn vertaald naar het Nederlands.

Hieronder een handige lijst met grondbeginselen, uitgangspunten en gevleugelde zegswijzen uit het internationaal privaatrecht (IPR). Over conflictenrecht (welk recht is van toepassing), internationale bevoegdheid (welk forum is bevoegd), verwijzingsregels en tenuitvoerlegging van een vonnis.

Read More