Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd vanaf 16 maart 2013

Betalingstermijnen naar 30 dagen na ontvangst factuur

Met ingang van 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen (Wet Bestrijding betalingsachterstanden) bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (b2b) en tussen bedrijven en de overheid. Deze nieuwe wet geldt niet voor consumenten. 

De Wet Bestrijding Betalingsachterstanden beoogt te voorkomen dat bedrijven onnodig failliet gaan doordat schuldenaren te laat betalen. Daarnaast beoogt de wet het vertrouwen dat bedrijven hebben om met elkaar zaken te doen te vergroten. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn. 

Read More