Tarieven

Tarief juridische dienstverlening

Doorgaans hanteren wij een uurtarief van €135,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. In bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed rate) overeen te komen. Bij zakenmet een internationale dimensie is het uurtarief €195,- ex btw. Denk bij internationale aspecten aan internationaal privaatrecht of het opstellen of screenen van overeenkomsten in een andere taal, zoals Duits of Engels.

Strippenkaart en starterskorting

Het is ook mogelijk om met een strippenkaart te werken waarbij u van te voren uren met korting inkoopt. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen wij aan startende ondernemers in de innovatieve en creatieve sector een korting op het uurtarief. We berekenen geen toeslagen zoals administratieve kosten voor het bijhouden van uw dossier. Verder zijn wij transparant over de kosten en ontvangt u achteraf altijd een gespecificeerd overzicht van de gemaakte uren. Zonder voorafgaand overleg maken wij geen extra declarabele uren. U schenkt ons immers uw vertrouwen en daar gaan wij zorgvuldig mee om. Dus wel starterskorting en geen kantoorkosten.  

Tarieven | Starterskorting | Juridische Dienstverlening

Tarieven | Starterskorting | Juridische Dienstverlening

Voor reguliere opdrachten geldt dat wij in beginsel een voorschot in rekening brengen van maximaal 50%. De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de juridische diensten en de hoogte van het verlangde voorschot.

Geen kantoorkosten

Soms moet u rekening houden met extra kosten, anders dan voor onze juridische dienstverlening. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en reiskosten. Wij zullen u daarover vooraf informeren. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

Betaling

Betaling van het uurtarief dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum. De extra kosten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.