Over Ons

MusicaJuridica BV is actief op verschillende terreinen van het recht. Onze juridische dienstverlening bestaat uit een online tak (online juridisch advies), uit een bedrijvendesk (voor juridisch advies MKB, multinationals en internationaal zakendoen), uit een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel dat zich bezig houdt met intellectueel en industrieel eigendom (auteursrechten, muziekrechten, mediarecht en entertainmentrecht) en uit een juridisch platform dat zich richt op kunstmatige intelligentie, big data, machine learning, blockchain, smart contracts en virtual reality in sectoren als de farmaceutische industrie, hi tech startups, de kunstbranche en de levensmiddelenindustrie. Wij zijn derhalve een rechtskundig adviesbureau met een focus op proactive lawyering (contracten opstellen, bedrijven oprichten en zaken juridisch dichttimmeren) en procesrechtelijke vertegenwoordiging (raadsman in de rechtszaal). Ons kantoor heeft vestigingen aan de Grachtengordel in Amsterdam en in Herten.

Vier bedrijfstakken

Tussen de vier genoemde bedrijfstakken bestaat altijd wel een bepaalde mate van overlap. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsrecht, huurrecht, internationaal privaatrecht of merkenrecht. Dat komt enerzijds doordat rechtsgebieden vaak onderling met elkaar zijn verweven, en anderzijds doordat de samenleving tegenwoordig buitengemeen complex is. Bij de oprichting van een webwinkel krijgt men bijvoorbeeld al gauw te maken met zowel bedrijfsrecht, arbeidscontracten, merknaamregistratie als algemene voorwaarden, consumentenrecht en privacywetgeving. Om aan de uiteenlopende juridische behoeften van onze clienten te voldoen, vindt u bij ons de up to date kennis over deze deelterreinen van het recht onder één dak.

Met ingang van 2018 heeft rechtskundig adviesbureau Juridisch Advies Voor Bedrijven een strategic partnership gerealiseerd met nichekantoor Slijpen Legal, gericht op de uitwisseling van juridische specialisaties.

Curriculum Vitae

Mr. Mauritz Kop, founder en eigenaar van MusicaJuridica BV, heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers). Hij treedt op als jurist en raadsman van particulieren, bedrijven, artiesten, music startups en platenlabels. Daarnaast geeft hij geregeld radio interviews is hij veelgevraagd spreker bij lezingen en gastcolleges (waaronder Universiteit Leiden, Utrecht Law College, Radboud Universiteit en Conservatorium Maastricht), symposia en fora op het gebied van muziek en recht. Indien u een interview wilt afnemen of een artikel schrijven met daarin onze visie dan is het mediabeleid van MusicaJuridica BV van toepassing. Mr. Kop is lid van de Vereniging Voor Auteursrecht.

MusicaJuridica | Juridisch Adviesbureau

MusicaJuridica | Juridisch Adviesbureau

20 jaar kennis, kwaliteit en ervaring

Mr. Mauritz Kop, is jurist privaatrecht, arbeidsrecht, en (internationaal) intellectueel eigendomsrecht, met ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, bedrijfsrecht, auteursrecht, ondernemingsrecht, vertegenwoordiging bij gerechtelijke instanties, alsook beleidsontwikkeling en -advisering. Op het gebied van arbeids- en schadevergoedingsrecht heeft mr. Mauritz Kop diverse artikelen gepubliceerd in gezaghebbende juridische tijdschriften zoals het Nederlands Tijdschrift Voor Sociaal Recht en het Nederlands Juristenblad.

Zijn werk over massaschade en fondsvorming inzake beroepsziektes met een lange latentietijd (zoals maligne mesothelioom, asbesthose, PTSS en de schildersziekte) behoort tot de verplichte literatuur in de masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid aan verschillende universiteiten, en is ondermeer opgenomen in de juridische bibliotheek van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Koninklijke Bibliotheek ter behoud van het Nationaal Cultureel Erfgoed te Den Haag.

Consultatie Europees Parlement Digital Single Market

Brussels Area, Belgium

In 2016 en 2017 maakt mr. Mauritz Kop deel uit van de consultatieronde copyrightpakket waarbij hij het Europees Parlement in Brussel adviseert over het nieuwe, omvangrijke copyrightwetgevingspakket. Advisering bestaat uit het voeden van het wetgevingsproces inzake de nieuwe Europese Copyrightrichtlijn, een en ander ter bevordering van de Digital Single Market. Focus op intellectueel eigendom, muziekrechten, sui generis uitgeversrecht, grondrechten, verenigbaarheid met internationale verdragen en case law HvJ EU, excepties, data mining, hyperlinken, content platforms, stakeholdersanalyse, safe harbour en value gap.

Doel: innovatievriendelijk en toekomstbestendig legal framework voor zowel auteursrechtbelanghebbenden, start-ups/scale-ups als consumenten, met gestroomlijnde vergoedingsmechanismen en evenwichtige compensatiesystemen.

Muziek, recht, informatie en educatie

Doordat mr. Mauritz Kop een gedeelde juridische en muzikale achtergrond heeft, is hij, naast het verlenen van algemeen privaatrechtelijk juridisch advies, niet alleen in staat specialistische juridische diensten aangaande muziek en recht aan te bieden, maar ook informatieve en educatieve diensten ten behoeve van de alsmaar veranderende muziekindustrie, alsmede digitale mastering, cd distributie, marketing en promotie. Denk bij educatieve diensten aan vakinhoudelijke colleges en masterclasses bij bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenbehertigende organisaties maar ook aan collega advocatenkantoren. Door zijn muzikale achtergrond kan hij zich bij uitstek inleven in de belevingswereld van musici, music startups, componisten en labels, en is hij in staat uw belangen op deskundige en betrokken wijze te behartigen.

Muzikale achtergrond:

Mr. Mauritz Kop studeerde klarinet, muziektheorie en harmonieleer bij Centrum Voor De Kunsten Kreato te Thorn, waar hij lessen volgde bij onder anderen Johnny Tonnaer, Marcel Van Bree, Paula Mooren, Trudy Geuijen, Ria Peeters en Roger Creusen. Hij volgde daarnaast pianolessen bij Jean-Pierre Steijvers. Als bes en es-klarinettist werkte hij samen met dirigenten Jan Cober, Thijs Tonnaer, Theo Wolters, Harry Vorselen, Bram Sniekers, Dominique Scheurs, Henrie Adams, Jean Pierre Cnoops, Ad Lamerigts, Erik Somers, Steven Walker, Roger Niese, Jos Van Der Braak, Ivan Meylemans en Heinz Friesen.

Rond zijn twintigste kreeg mr. Mauritz Kop interesse voor het componeren en produceren van klassieke alsook electronische muziek via de computer. Hiertoe volgde hij de Audio Masterclass - Music Production And Sound Engineering Course, alsmede de Audio Masterclass - Mixing Course. Mr. Mauritz Kop remixte artiesten als Morcheeba, Björk en Tia Leslie en heeft verschillende CD's op zijn naam, als '' The Ambient Society ''. In 2009 werd zijn single ''Clairvoyance ft Suzy'' wereldwijd digitaal gedistribueerd door Universal/Republic. Ten behoeve van zijn eigen producties werkt hij geregeld samen met vocalisten van over de hele wereld, onder wie mezzo-sopraan Michaela Karadjian (soliste bij De Nederlandse Opera), rapper en hip-hop artist Mic Most (VS), zangeres Tia Leslie (USA) en zangers Paul Burke (VS), Dave Pugh & Paul Groom (UK) en Joshua Spades (Australië). Vanaf 2010 heeft mr. Mauritz Kop zich toegelegd aan het digitaal masteren van met name electronische muziek (house, progressive, minimal, ambient, techno, downtempo, dubstep), hip-hop, klassiek en wereldmuziek. Daarnaast speelt hij Electronic Wind Instrument (Akai EWI). Van 2011 tot 2012 speelde hij in The New Clarinet Symphonics, een internationaal georiënteerd professioneel klarinet ensemble.

Sinds 2010 componeert mr. Mauritz Kop eveneens voor klassieke orkesten. Zijn Italiaanse opera ouverture ''Jugurtha'' alsmede concourswerk ''Concerto For Contemporary Music Ensemble'' gingen in het najaar van 2011 in première. In 2012 en 2013 produceerde hij verschillende voorstellingen en concerten op het Extrema Solar Weekend Festival. Zowel muziek als recht worden door zijn familie al generaties lang beoefend.